Stichting ZieMens: Nieuwe generatie jongerenwerk

Stichting ZieMens: Nieuwe generatie jongerenwerk

DE ORGANISATIE

Bestuur en Beleid

Ons dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden: Mevrouw M. Jager, oprichtster, voorzitter; Mevrouw J.M.T. van Aken, penningmeester; Dhr. A. Wuestman, secretaris; Dhr. J.K. Botor, algemeen bestuurslid; Mevrouw M. M. Maat, algemeen bestuurslid vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting.

Allen bekleden deze functie onbezoldigd. 

Het kantoor van de stichting is gevestigd te Hengelo (Ov) en is op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 telefonisch te bereiken. Buiten deze uren is het secretariaat@ziemens.nl via e-mail goed bereikbaar

De oprichtster van ZieMens en voorzitter, Martina Jager, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het eerste aanspreekpunt. Benoemd in samenspraak met het bestuur de vaste commissie.

Jolande van Aken; verantwoordelijk voor de gelden, de opbrengsten van sponsoracties, fondsen en subsidies. Zij is samen met het bestuur verantwoordelijk voor werven en het bestedingsbeleid.

Antoon Wuestman is het secretariële aanspreekpunt. Hij voert de correspondentie, verzorgt de notulen tijdens de algemene vergadering en de bestuursvergadering.

Beleidsplan ZieMens